Plotové materiály

Plotové materiály

V současné době je na našem trhu velké množství materiálu, ze kterého je možné montovat plot. Rozhodnutí jaký plot budete ke svému domu požadovat je velmi složité, neboť by plot měl dotvářet celkový vzhled celého objektu, který má hraničit.

Pokud se rozhodnete pro zděný plot, ať z cihel, betonu či prefabrikovaných tvarovek je konstrukčně i technologicky připravené na externí použití, tento plot je velmi odolný vůči povětrnostním podmínkám, a proto velmi vhodné pro výstavbu plotu. Dobře založené zdivo potřebují pouze občasnou údržbu a drobné opravy.

V případě, že se rozhodnete vytvořit si oplocení ze dřeva, lze v tomto případě použít kulatinu fošny, desky, laťky nebo tyčky. Dřevo je ideální na stavbu plotu svépomocí, ale na druhou stranu je méně odolné proti povětrnostním vlivům a velmi málo odolné vůči vlhkosti, která stoupá od země. Při použití dřeva v exteriéru je potřeba impregnovat –  nejlépe tlakově. Volba vhodného druhu dřeva je jednou z důležitých podmínek životnosti, konstrukční stálosti a tedy i vzhledu plotu. Z jehličnatých dřevin je nejvhodnější borovicové a smrkové dřevo. Z listnatých dřevin je to dubové, bukové dřevo, jeřabiny a další tvrdší druhy. Dřevo, které je využito venku, ale vyžaduje stálou údržbu – obnovování nátěru.

Betonové ploty sjou snadné na montáž a nevyžadují údržbu.

Kovové materiály jsou vhodné na oplocení, protože jsou velmi tvárné a pevné. Můžou se použít na ploty samostatně jako nosné části i jako spojovací materiál v případě, že plot bude kombinovaný (podezdívka s vyzděnými sloupky a mezi sloupky může být namontován plot ze dřeva nebo ozdobné kovové plotové pole. Nejčastěji se používají kovové profily, trubky, dráty i pletiva. Kovový plot je stejně jako plot ze dřeva venku chránit. Bez udržování by mohl plot zrezivět a proto je dobré pravidelně plot natírat buď barvou a nebo poplastováním či pokovováním.